ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ: 2023 -2024

 Επιλέξτε το επίπεδο που σας ενδιαφέρει για περισσότερη πληροφόρηση:

A1-A2

Βασική γνώση της γλώσσας

B1

Πρώτος επίσημος τίτλος γλωσσομάθειας

Υπερεντατικό A1-A2, B1

Πρώτος επίσημος τίτλος γλωσσομάθειας

B2

Καλό επίπεδο

C1

Πολύ καλή γνώση

C2

Άριστη γνώση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α1-2

Τα τμήματα Α1-Α2 είναι διάρκειας 5 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα. Σε αυτά τα επίπεδα αποκτούμε τις σωστές βάσεις της γερμανικής γλώσσας και διασφαλίζουμε έτσι την ομαλή μετάβαση σε μεγαλύτερα επίπεδα.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β1

Τα τμήματα Β1 είναι διάρκειας 6 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα. Σε αυτό το επίπεδο τελειοποιούμε την επικοινωνιακή μας δυνατότητα σε προφορικό και σε γραπτό λόγο, για την κάλυψη του βασικού επιπέδου της γλώσσας. Ετοιμαζόμαστε σωστά για την απόκτηση του πτυχίου Β1 και διασφαλίζουμε τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία στο μεγαλύτερο επίπεδο Β2.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α1-A2, B1

Τα τμήματα Α1-Α2-Β1 είναι διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα. Σε αυτά τα επίπεδα αποκτούμε αρχικά τις σωστές βάσεις της γερμανικής γλώσσας και στη συνέχεια τελειοποιούμε την επικοινωνιακή μας δυνατότητα σε γραπτό και προφορικό λόγο, για την κάλυψη του βασικού επιπέδου της γλώσσας. Ετοιμαζόμαστε σωστά για την απόκτηση του πτυχίου Β1 και διασφαλίζουμε τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία στο μεγαλύτερο επίπεδο Β2.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β2

Τα τμήματα Β2 είναι διάρκειας 5 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα. Σε αυτό το επίπεδο τελειοποιούμε την επικοινωνιακή μας δυνατότητα σε προφορικό και σε γραπτό λόγο για την κάλυψη του καλού επιπέδου της γλώσσας. Ετοιμαζόμαστε σωστά για την απόκτηση του πτυχίου Β2 και διασφαλίζουμε τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία στο μεγαλύτερο επίπεδο C1.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ C1

Τα τμήματα C1 είναι διάρκειας 5 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα. Σε αυτό το επίπεδο τελειοποιούμε την επικοινωνιακή μας δυνατότητα σε προφορικό και σε γραπτό λόγο για την κάλυψη του πολύ καλού επιπέδου της γλώσσας. Ετοιμαζόμαστε σωστά για την απόκτηση του πτυχίου C1 και διασφαλίζουμε τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία στο μεγαλύτερο επίπεδο C2.

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ C2

Τα τμήματα C2 είναι διάρκειας 5 εκπαιδευτικών ωρών την εβδομάδα. Σε αυτό το επίπεδο τελειοποιούμε  την επικοινωνιακή μας δυνατότητα σε προφορικό και σε γραπτό λόγο για την κάλυψη του άριστου επιπέδου της γλώσσας. Ετοιμαζόμαστε σωστά για την απόκτηση του πτυχίου C2.

Είμαστε διαθέσιμοι να λύσουμε κάθε σας απορία.

Βερολίνο : Aν και πάντα η πόλη αποτελούσε τουριστική ατραξιόν που απέφερε σημαντικά έσοδα, από οικονομικής άποψης δεν είχε επιτυχή παρουσία στο παρελθόν. Σήμερα το Βερολίνο ανακάμπτει, καλύπτοντας τον χαμένο χρόνο. Οι τομείς του διαδικτύου και των υπηρεσιών πληροφορικής έχουν δυναμική παρουσία στη γερμανική πρωτεύουσα, προσελκύοντας πολλούς νέους που θέλουν να εργαστούν στον χώρο.